Showing all 10 results

 • Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam

  299.000,0
  Mua hàng
 • Quản Trị Nhân Sự Đúng – The Big Book Of HR / Sách Quản Trị Nhân Lực Đỉnh Cao

  239.000,0
  Mua hàng
 • Quản Lý Nhân Sự Trong Thời Đại Số

  159.000,0
  Mua hàng
 • Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp

  150.000,0
  Mua hàng
 • Hậu Hắc Học – Thuật Dùng Người (Bìa Mềm)

  150.000,0
  Mua hàng
 • 7 Câu Hỏi “Thần Kỳ” Của Mọi Sếp Giỏi (Tái Bản 2020)

  150.000,0
  Mua hàng
 • Tối Đa Hoá Năng Lực Nhân Viên (Tái Bản)

  119.000,0
  Mua hàng
 • Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp

  119.000,0
  Mua hàng
 • Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng

  99.000,0
  Mua hàng
 • Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2019)

  69.000,0
  Mua hàng